His Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Tanımı, Hakkında Bilgi

His, kişinin ruh halinde biyokimyasal (içsel) ve çevresel etkilerle etkileşiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir değişimdir. Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktördür ve insanın günlük hayatında merkezi bir rol oynar. Bu yüzden pek çok bilim dalı ve sanat biçimi tarafından araştırılmıştır. hislerin sayısı ve sınıflandırılması konusu tartışmalıdır.

Hisler her dilde ve kültürde farklı ifade edilmektedir. Taşıdığı değer farklılaşmakta, ifade sayısı azalmakta veya artmaktadır. Bazı dillerde sadece basit ayrımlar varken bazı dillerde his ifade ayrımları binlerle ifade edilmektedir. Hissî ifade ayrımlarına hakim olan kişilerin topluluk psikolojisinde etkinlikleri artmakta, anlaşabilme, anlaşılabilme yetilerindeki gelişimlerle daha hızlı ilerleme kaydedebilmekteler. Buna bağlı olarak hissî ayrımların eğitsel entegrasyonu yoğun olan ülkelerde ilerleme daha hızlı olmakta. His ayrımında rekor kırabilecek diller Farsça, Arapça, Çince gibi diller olmasına karşın eğitsel yoğunlukları az olduğu için başarılı olma oranları çok düşük olan ülkelerdir.

Kişisel gelişimde önemli rol oynayan his dağarcığını geliştirmek için her dilde kullanılan farklı hislerin ifadesi, derecelendirmeler arasındaki doyum farklarının ve hatta karışımlarının bilinmesi için bu ifadeler ayrımlarıyla incelenmelidir. His ve doyum hallerinde bulunan kişilere takılan sıfatlar konusu da incelenerek his konusu kişilikte gelişir.

Sitede Ara