Mine Çubuğu Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Daha önce mine prizması denilen, çapı yaklaşık olarak 4 μm – 8 μm uzunluğunda olan mine çubuğu, düzenli bir yapı içinde sıkıca biraraya getirilmiş bir hidroksiapatit kristalleri paketidir.Enine kesiti alındığında en güzel bir anahtar deliğine benzetilebilecek olan bu yapının üst kısmı veya başı dişin taç kısmına doğru,ve alt kısmı veya kuyruğu diş köküne doğru durmaktadır.

Mine çubukları diş ekseni boyunca sıralar halinde bulunmaktadır. Her sıra içinde, mine çubuğunun uzun ekseni altında yer alan dentine doksan derece açıyla inmektedir. Sürekli dişlerde, Mine-sement sınırındaki mine çubukları diş köküne doğru beklendiğinden daha eğik bir şekilde durmaktadır. Minenin yönlenmesini bilmek dişhekimliğinin restoratif çalışmalarında çok önemlidir çünkü altında bulunan dentin tarafından desteklenmeyen mine kırılgandır ve doğal olarak bu istenmeyen bir durumdur.

Her bir mine çubuğu içinde yer alan kristallerin düzeni son derce karmaşıktır. Çoğunlukla mine kristalleri çubuğun uzun eksenine paralel olarak yer almaktadır. Kraitaller merkez eksenden uzaklaştıkça yönleri birbirinden uzaklaşmaktadır.

Mine çubuğu etrafındaki alan çubuk çevre minesi olarak bilinmektedir. Çubuk çevre minesi mine çubukları ile aynı içeriğe sahiptir. Ancak bu ikisi arasında histolojik bir ayrım söz konusudur. çünkü her birindeki kristal yönlenmesi farklıdır.Kristaller mine çubuğuna neredeyse dik durmaktadır.

Daha yeni Daha eski