Monosit Nedir, Ne Demektir, Görevleri, Hakkında Bilgi

Monosit akyuvar (lökosit) türü.

Monositler vücuttaki akyuvarların yaklaşık %7’sini oluştururlar. 12-20 μm çapındadırlar. Kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler. Yaklaşık birkaç saat içinde kan dolaşımından çıkıp dokulara girerler. Dokularda bu monositler ayrı makrofaj türlerine olgunlaşırlar. Makrofaj dokularda bulunan monositlere verilen addır; her tür dokunun kendine özgü makrofajları vardır. Mikroskopik incelemede normal şartlarda, tipik at nalı benzeri çekirdekli görünürler. Fagositoz yetenekleri vardır. Fakat bu özellikleri makrofajlara dönüştüklerinde daha kuvvetli olur.

Monositler ayrıca, enfekte edilmiş vücut hücrelerini bağışanların yardımıyla imha edebilirler; buna antikora bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) denir. Yangı fizyopatolojisinde oldukça önemli rolleri vardır.

Daha yeni Daha eski