Platonik Aşk Nedir, Ne Demek, Nasıl Birşey, Nasıl Olur

Platonik aşk, sekülerlikten çıkarak ruhsala dönüşen aşk anlamına gelir. Ünlü düşünür Platon’un adından gelir.

Günlük Türkçe’de, karşılığı sorgulanmayan aşk anlamında kullanılır.

Aslına göre gerçek sevgidir. Fiziksel doyum için değil, yani ilişkide olunan kişiyle gezmek, dolaşmak, öpüşmek vb. yapılabilir ama bu sayılanların yanında seks koşul değildir. Kişinin kendisinin kendi olduğu için ona aşık olma durumudur…

Tasavvufta buna “müşahhas””tan “mücerret”e ulaşma denir ki, divan şiirinde çokça işlenen bir konudur.

Platonik aşk, bilinenin aksine, karşılıksız, imkansız aşk gibi anlamlara gelmemektedir. Platonik aşk, Platon’un Devlet adlı eserinden türemiş bir deyimdir. Devlet adlı eserinde Platon, olamayacak kadar ideal bir devleti tarif etmektedir. Devlet sadece ve sadece vatandaşlarının çıkarları için var olmalıdır. Hatta o kadar ileriye gider ki, devleti yönetenlerin filozof olması gerektiğini bile söyler. İşte bu kadar idealist bir düşünce zamanla, gerçekleşmesi mümkün olmayan, ama gerçekleşse ne kadar da güzel olur denilen arzulara tercüman olan bir deyim olan “Platonik” deyimini oluşturmuştur. “Platonik aşk” demekle, aslında ideal aşk ifade edilmektedir.

Daha yeni Daha eski