Retikülosit Nedir, Kandaki Normal Değerleri

Retikülosit, genç, olgunlaşmamış (immatür) eritrosit (alyuvar) hücreleri. İnsan vücudundaki eritrositlerin yaklaşık %1’ini oluştururlar. Kemik iliğinde oluşur ve olgunlaşırlar.

Çeşitli boyalarla boyandığında mikroskop altında belirginleşen, çekirdek artığı olduğu sanılan, retiküler bir RNA ağına sahiptirler. Retikülosit olarak adlandırılmalarının nedeni budur. Olgun eritrositlerde (alyuvarlarda) çekirdek yoktur. Normal Romanowsky boyaları ile boyandığında diğer eritrositlere oranla daha mavimsi gözükürler. Ayrıca retikülositler diğer eritrositlere oranla biraz daha büyüktürler.

Kandaki normal retikülosit yüzdesi %0.2-%2.0 arasında değişisir. Retikülosit sayısı kemik iliği etkinliğine (aktivitesine) dair bir gösterge olabilir. Eritrosit üretiminin arttığı hâllerde retikülosit sayısı ve yüzdesi artar. Örneğin hemolitik anemi ya da orak hücre anemisinde. Retikülositlerdeki artışa retikülositoz denir.

Kemoterapi, aplastik anemi ve pernisyöz anemide ise retikülositlerde düşüş görülür.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski