Sinir Hücresi/Nöron Nedir, Ne Demektir, Çeşitleri, Hakkında Bilgi

Sinir hücresi veya nöron sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Çeşitli biçim ve büyüklüklerde olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Hücre gövdesi büyüktür ve çekirdek burada yer alır. Çok sayıda mitokondriye sahiptir. Kısa uzantıları dendrit, uzun uzantıları akson olarak adlandırılan sinir sistemini oluşturan hücrelerdir. Nöron çeşitlerine göre, nöron gövdesinden çıkan uzantıların sayısı ve şekli değişiktir. Akson ve dendrit denilen uzantıları vardır. Başka hücrelerden gelen uyarılar dendiritlerin uçlarından alınır ve aksonların uçlarından diğer hücrelere iletilir. Nöron gövdesinden bir dendrit, bir akson çıktıktan sonra bir araya gelerek tek bir uzantı halinde hücreden ayrılıyorsa tek kutuplu görünürler. Dendrit ve akson, nöron gövdesinin birbirine karşı gelen iki bölgesinden çıkarlarsa nöron iki uzantılıdır bu iki kutuplu nöron olarak adlandırılır. Nöron gövdesinden çok sayıda dendrit ve tek bir akson çıkıyorsa bu hücre çok kutuplu nöron adı verilir.

<img src="images/stories/fruit/sinir-hucresi-noron.png 98 176

Şekillerine göre nöron türleri

Nöronlar iki çeşitte bulunur. Biri ara nöron biride motor nörondur.

Anatomik özelliklerine göre dört çeşit nöron vardır:

  • Aksonsuz Nöronlar: Miyelinsiz özel uzantılara sahiptir.Merkezi sinir sistemi ve özel duyu organlarında bulunur.
  • Tek Kutuplu Nöronlar (Unipolar nöron): Gövdeden (somadan) tek uzantı (akson) çıkar.Bir ucunda dendrit, diğer ucunda akson dallanmaları görülür. Miyelinli aksonlara sahiptir.
  • İki Kutuplu Nöronlar (Bipolar): Bu tür beyin hücrelerinde akson ile dentritler hücre gövdesinin karşılıklı kutuplarından çıkarlar. Daha sonra bu uzantılar dallanabılır.
  • Çok Kutuplu Nöronlar (Multipolar): Bu tip nöronların gövdesinden çok sayıda uzantı çıkar.Bu tip hücrelerde bir akson ile çok sayıda dendrit bulunur.
Daha yeni Daha eski