Çifte Ezan Nedir, Ne Demek, Nasıl Okunur, Hakkında Bilgi

İki kişinin karşılıklı olarak okuduğu ezana “çifte ezan” denilir. Çifte ezanda cümleler karşılıklı olarak ve perde gös­terilmek suretiyle okunur. Bu tür eza­nın Emevîler devrinde okunmaya baş­landığı rivayet edilmektedir. Ayrıca bir­birine yakın camilerde müezzinlerin kar­şılıklı ezan okuduklarına da şahit olun­maktadır. Son devirde Aksaray Valide Camii müezzini Aksaraylı Hafız Cemal Efendi ile Üsküdar Yeni Valide Camii mü­ezzini Hafız Süleyman’ın (Karabacak) oku­dukları çifte ezanlar mûsiki literatürü­ne geçmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi “Ezan Musikisi” maddesinden

Daha yeni Daha eski