Evsat Usülü Nedir, Özellikleri, Hakkında Kısa Bilgi

Evsat. Türk mûsikisi usullerinden.

Arapça’da “bir şeyin ortası” anlamına gelen kelime dinî mûsikide en çok kul­lanılan usullerden birinin adıdır. Yirmi altı zamanlı ve on üç vuruşlu bir büyük usuldür. İçerisinde Türk aksağı bulunan iki usulden biri olması önemli bir özelli­ğidir. Bir Türk aksağı, iki sofyan ve yine bir Türk aksağı, iki sofyanın birleşme­sinden meydana gelmiştir. 26/8’lik bi­rinci ve 26/4’lük İkinci mertebeleri kul­lanılmıştır. Bu mertebelerin şematik gös­terilişi şöyledir:

Başta tevşîhler ve cumhur İlâhileri ol­mak üzere beste ve şarkılarda çok kul­lanılan bu usulle ölçülmüş bazı peşrev­lere de rastlanmaktadır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski