Fahte Usülü, Fahte Ne Demek, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fahte. Türk mûsikisi usullerinden.

Farsça “üveyik kuşu” anlamına gelen kelimenin ad olduğu bu büyük usul yir­mi zamanlı ve on üç vuruşludur. Bir sofyan ile iki yürük semai ve yine bir sof-yan usulünün birleşmesinden meydana gelmiş olup 20/4’lük ikinci mertebesi kullanılmıştır. Fahte. ayrıca zencir usu­lünün terkibinde yer alan ikinci usuldür. Şematik gösterilişi şöyledir:

Daha çok peşrev ve bestelerde kulla­nılan bu usulle az da olsa bazı kâr ve ilâ­hilerin ölçüldüğü görülmektedir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski