Gümüşlü Kümbet -Erzurum- Nedir, Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gümüşlü Kümbet. Erzurum’da Karskapı dışındaki meydanda tahminen XIV. yüzyıla ait kümbet.

Evliya Çelebi’ye göre adını kubbesinin gümüşle kaplı olmasından, diğer bir ri­vayete göre ise konik külahında büyük bir gümüş parçası asılı olduğu için al­mıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bu gümüşlerin Ruslar tarafın­dan götürüldüğü rivayet edilir.

Yapının kitabesi tamamen ortadan kalktığından mimarı ve banisi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi, o dönemde mevcut olan lahdin üzerinde “Sultan Mahmud” ibaresini okuduğu için yanlış olarak Gazneli Mahmud’un bura­da yattığını söylemiştir. Arşiv belgelerin­den hareketle burada zaviye şeyhi Kö­se Gıyâseddin Dede’nin gömülü olduğu ileri sürülmüştür.

Tamamıyla kesme taştan inşa edilen yapı itinalı bir işçilik gösterir. Köşeleri üçgen yüzeyler şeklinde pahlanmış kare bir kaide üzerine oturan onikigen göv­desi, duvarlara yapıştırılmış ikiz sütunçeler ve yuvarlak kemerlerle bölümlere ayrılarak hareketlendirilmistir. Konik kü­lahın hemen altında, Erzurum’daki me­zar anıtlarında sıkça kullanılan, kırmızı renkli taşlardan zencirek motifi işlenmistir. Mukarnaslı sivri kemer içine alın­mış iki adet pencere ile aydınlanan küm­betin alt katındaki cenazelik bölümü ise üç havalandırma menfezi ve yukarıdaki sanduka kısmına açılan bir delikle ay­dınlanmaktadır.

Bütün bu Özellikleriyle Üç Kümbetler, Karanlık Kümbet ve Râbia Hatun Küm­beti gibi Erzurum’daki diğer mezar anıt­larıyla büyük benzerlikler gösteren Gü­müşlü Kümbet XIV. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.

Çok sağlam bir yapıya sahip olduğu için bir zamanlar su deposu olarak da kullanılan yapı son yıllarda onarılarak eski görünümüne kavuşturulmuştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski