Hades Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi -Din Kavramları-

Hades. Namaz gibi bazı ibadetleri ifa etmeye engel olan hükmî kirlilik anlamında fıkıh terimi.

Sözlükte “yakın zamanda meydana ge­len, sonradan ortaya çıkan şey” anlamın­da olup fıkıh ilminde abdestsizlik veya cünüplük dolayısıyla insanda meydana gel­diği var sayılan manevî (hükmî) kirliliği ve­ya bu kirliliğin sebebini ifade eder. Bu du­rumda bulunan kimseye muhdis denir. Hadesin karşıtı “maddî kirlilik, pislik” an­lamına gelen hubstur.

Hades hades-i ekber (büyük hades) ve hades-i asgar (küçük hades) diye ikiye ayrılır. Gusülle giderilebilen cenabet, hayız ve ni-fas gibi kirlilik hali büyük hades, abdest-le giderilen kirlilik de küçük hadestir. Bu­na bağlı olarak gusül “tahâret-i kübrâ”, abdest de “tahâret-i sugrâ” şeklinde ad­landırılır. Ancak hades kelimesi tek başı­na kullanıldığında daha çok abdestsizlik hali kastedilmekte (meselâ bk. Buhârî, “Vudû”‘, 2, 34. 36; Merginânî, (. 14, 25, 29). büyük hades ise genellikle cenabet kelimesiyle ifade edilmektedir

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski