Kuran'da Habil Kabil Hadisesi, Ayetleri, hakkında Bilgi

Hâbil-Kâbil hadisesi Kur’ân-ı Kerîm’de isim verilmeden şu şekilde nakledilir:

“Onlara Âdem’in iki oğlu hakkındaki ha­beri gerçek olarak oku. Hani her biri bi­rer kurban sunmuşlardı da birinden ka­bul edilmiş, ötekinden kabul edilmemiş­ti. Kurbanı kabul edilmeyen-, ‘Seni öl­düreceğim’ demişti. O da, ‘Allah sadece muttaki olanlardan kabul eder. Andolsun sen beni öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Ben âlemlerin rabbinden kor­karım. Ben dilerim ki sen benim güna­hımı da kendi günahını da yüklenesin ve cehennem halkından olasın. Zalimlerin cezası budur’ dedi. Nefsi kendisini kar­deşini öldürmeye yöneltti ve nihayet onu öldürdü; böylece ziyana uğrayanlardan oldu. 0 anda Allah bir karga gönderdi. Karga ona, kardeşinin cesedini nasıl gö­meceğini göstermek için yeri eşeliyordu. ‘Yazık bana, şu karga kadar bile olmak­tan, kardeşimin cesedini gömmekten âciz miyim!’ dedi; sonunda da pişmanlık duyanlardan oldu”(Mâide 5/27-31).

Hadislerde de, “Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Âdem’in birinci oğluna bir pay ayrılma­sın. Zira cinayeti âdet edenlerin ilki odur” denilerek bu olaya atıfta bulunulmuştur.

Daha yeni Daha eski