Demokrasi Sözleri -5 Demokrasiye Dair Anlamlı Felsefik Sözler

 • Demokrasinin tüm rüyası, emekçiyi burjuvanın ulaştığı aptallığın düzeyine yükseltmektir. (Gustave Flaubert)
 • Herhangi bir organize siyasal partiye üye olmam; çünkü ben bir demokratım. (Will Rogers)
 • Demokrasinin korunabilmesi için halkın ödünsüz bir özgürlüğünü ve özsaygı duygusuna sahip olması ve bunların tek ve aynı şey olduğunun bilincinde olması şarttır. (Gandhi)
 • Bir demokraside, tek bir seçmenin bile cehaleti tüm sistemde bir bozulma yaratır. (J. F.Kennedy)
 • ABD’de demokrasinin önünde iki büyük engel vardır: Birincisi, yoksullar arasında yaygın olan bizim bir demokrasimiz olduğu yanılgısı; ikincisi, zenginler arasındaki “Eyvah, ya demokrasi gelirse” şeklindeki onulmaz korku. (Edward Dowling)
 • Bizim demokrasi şeklimiz en yüksek derecede rüşvetçiliktir. (Gore Vidal)
 • Demokratik süreç: Müstakbel diktatörleriniz, önce düşüncenizi şartlandırır. Neyin, nelerin sizin için yararlı olacağını, neler istemeniz gerektiğini size dikte ettirirler. Sonra size bunları vaad eder, oylarınızı alırlar. (Alan Coren)
 • Yirminci yüzyıl büyük siyasi önemi olan üç gelişme ile karakterizedir: Demokrasinin gelişmesi, şirketlerin gücünün gelişmesi, ve şirketlerin güçlerini demokrasiye karşı korumak amacıyla propaganda güçlerini geliştirmeleri. (Alex Carey)
 • İdealleri ve gerçekleri, cesur olasılıkları ve biçare başarıları arasındaki çelişki ile demokrasi sonsuza değin bizimle dalga geçiyor. (Agnes Repplier)
 • Biz, mükemmel değiliz, ama bizim demokrasimiz var. (Hugo Chavez)
 • Demokratik bir Irak özgürlük tarihinin büyük bir zaferi olacaktır. Ve demokratik bir Irak çocuklarımız ve torunlarımız için bir barış kaynağı olacaktır. (George W. Bush)
 • Demokrasiye iki alkış: çünkü biri o değişikliği kabullenir, ikincisi eleştiriye izin verir. (E. M. Forster)
 • Demokrasi, kendini çölde hayal edenlerin serabıdır. Yaşanmaya değer hayatı bul ve ölümsüzlüğe geç! (Necip Fazıl)
 • Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz. (R.T. Erdoğan)
 • Dinci akımların çaresi laiklik ve demokrasidir. Türkiye de buna öncülük eden bir devlettir. (B. Ecevit)
 • Türkiye, demokrasi kültürünü İslam kültürü ile evlendirebilmiştir; bunlar birlikte yaşayabilirler. (R.T. Erdoğan)
 • Demokrasi, yalnızca parlamentolar ve seçimlerin varolmasıyla tanımlanamaz. (R.T. Erdoğan)

Demokrasi Sözleri -1———————Demokrasi Sözleri -3
Demokrasi Sözleri -2———————Demokrasi Sözleri -4

Daha yeni Daha eski