Erzurumlu İbrahim Hakkı Sözleri

Dil küçüktür, cürümü büyüktür.

Kalp bir reistir. Eğer o temiz olursa, mâiyeti, bütün organlar ona itâat ederek temiz olurlar.

Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır.

Güzel sözler, güleç yüzler, tatlı diller gönüllerde azîzdir.

İnsanın başına belâ getiren üç şey vardır: Şakalaşmak, alay etmek, saçma ve beyhûde konuşmak.

Konuşma insanın terâzisidir. Fazlası ziyân, azı vakardır.

Dilini tutmayan gerçek îmânı bulamaz.

Şiirlerinden:

Ebû Cehl’in sohbeti nâr-ı Cehennem’den beter
Hakkı! Hakk’ı dilde bul sen, ol sana devlet yeter

Hak şerleri hayr eyler,
Zannetme ki gayr eyler,
Ârif anı seyr eyler,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler.

Daha yeni Daha eski