Heyeti Temsiliye Nedir, Kısaca Hakkında Bilgi

Heyet-i Temsiliye. Erzurum Kongresi’nde kurulan Şarkî Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetî’yle Sivas Kongresi’nde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-î Hukuk Cemiyeti’nin yürütme kurullarına verilen ad

Daha yeni Daha eski