Hoşap Köprüsü -Van- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hoşap Köprüsü. Van-Hakkâri yolu üzerinde XVII. yüzyılda yapılmış köprü.

Van ili sınırları içinde Hoşap Kalesi‘nin eteğinde Hoşap suyu (Güzelsu) üzerinde­dir. Halen hizmet gören köprü. 1082 (1671)yılında Mahmûdî beylerinden Evli­ya Bey tarafından yaptırılmış olup onun adıyla da anılır.

Ortadaki büyük, yanlardakiler küçük üç sivri kemerli göze sahip olan köprü kesme taştan inşa edilmiştir ve 32 m. uzunluğunda. 5 m. genişliğindedir; tabliyesi toprak dolgulu stabilize yol şeklin­dedir. Yanlardaki kesme taş korkulukla­rın başlardan 2 metrelik kısımları yıkıl­mış, üzerlerindeki yarım yuvarlak harpuş-talar ise onarımlar sırasında sökülmüş­tür. Köprünün menba tarafında ayakla­rın Önünde üçgen sel yaranlar ve bunla­rın biraz yukarısında masif örgüye mu­kavemet vermek için yapılan, ancak da­ha sonraki bir dönemde taşlarla örülerek kapatılan birer sivri kemerli açıklık bu­lunmaktadır. Gözlerin ve bu açıklıkların kemerlerinde yeşil ve beyaz taşların al­maşık düzende kullanılmasıyla bir hare­ketlilik sağlanmıştır; mansab tarafındaki kemerler arasında da aynı tarz bir hare­ketlilik dikkat çeker. Büyük kemerin yan­larında, çevreleri süslenerek çerçeve içi­ne alınmış köprünün banisinin adını ve inşa tarihini veren Arapça, Farsça ve Türkçe’nin karışık biçimde kullanıldığı iki kita­be vardır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski