Huand Hatun Hamamı -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Huand Hatun Hamamı. Kayseri’de Selçuklular’a ait külliye (Camii, Medrese, Türbe).

I. Alâeddin Keykubad’ın eşi ve II. Gıyâseddin Keyhusrev’in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat) Hatun tarafından şehrin merkezinde yaptırılmış olan külli­ye cami, medrese, hamam ve türbe ile varlığı Evliya Çelebi’den öğrenilen bir imaretten meydana gelmiştir; ancak ilmî tesbitler sadece cami ve türbenin Huand Hatun’a ait olduğunu göstermektedir. Ha­mam 1929 yılından beri özel mülkiyette­dir.

Hamam
. Temelinin güneydoğu köşesi cami duvarının altında kaldığı için daha eski olduğu anlaşılan çifte hamamın otu­rumu külliyenin genel planına çaprazdır. Muhtemelen tarihi medreseden de es­kiye giden bu yapı sebebiyle caminin batı taçkapısı normalinden fazla kuzeye çe­kilmiş, hamamın erkekler kısmı soyunmalığı da alçaltılmıştır; ancak caminin en önemli unsuru olan taçkapıya yine de tam bir açıklık kazandırıldığı söylenemez. Son restorasyon sırasında hamamın ka­dınlar kısmında bazı figürlü çiniler orta­ya çıkarılmıştır; bunlar Kubadâbâd çini­leri tarzında olup sanat değeri ve şekil İti­bariyle Kubadâbâd Sarayı’nda bulunan­lardan çok daha mükemmeldirler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski