Huand Hatun Medresesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Huand Hatun Medresesi. Kayseri’de Selçuklular’a ait külliye (Camii, Hamam, Türbe).

I. Alâeddin Keykubad’ın eşi ve II. Gıyâseddin Keyhusrev’in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat) Hatun tarafından şehrin merkezinde yaptırılmış olan külli­ye cami, medrese, hamam ve türbe ile varlığı Evliya Çelebi’den öğrenilen bir imaretten meydana gelmiştir; ancak ilmî tesbitler sadece cami ve türbenin Huand Hatun’a ait olduğunu göstermektedir. Ha­mam 1929 yılından beri özel mülkiyette­dir.

Medrese. Doğu -batı yönüne kurulmuş olan dikdörtgen planlı medrese avlunun güney, batı ve kuzeyini dolaşan sivri ke­merli, tonoz örtülü revaklarla doğuda yer alan yazlık dershane eyvanı ve yanla­rındaki aydınlık fenerli kışlık dershane­lerden ve hücrelerden oluşmaktadır. Giriş eyvanının sağında yer alan mekân med­resenin mescidi olarak düzenlenmiştir. Cami gibi medresenin de köşelerinde ve duvarlarında takviye kuleleri bulunmak­tadır; kuzey köşedeki prizmatik, diğerle­ri silindiriktir. Yapı özelliği ve geçirdiği ge­nişletmelerden muhtemelen medrese­nin camiden önce yapılmış olduğu sonu­cuna varılmaktadır. Mevcut izlerden son­radan ilâve edildiği anlaşılan eyvanın önündeki tek tonoz örtülü doğu revakı, yüksekliği ve genişliği sebebiyle caminin batı kapısının arkasındaki tonoz gibi kısa sürede yıkılmış ve bir daha da yapılma­mıştır. Medresede tezyinata zamanla yıpranmış taçkapı ile eyvanın ağzında rast­lanır; çörtenler de arslan başı şeklinde­dir. Kalan tek örneğe dayanılarak ilk ya­pıldığında damın dendanlarla çevrili ol­duğu söylenebilir. Bina bugün etnograf­ya müzesine tahsis edilmiş durumdadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

 

Daha yeni Daha eski