Huand Hatun Türbesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Huand Hatun Türbesi. Kayseri’de Selçuklular’a ait külliye (Camii, Medrese, Hamam).

I. Alâeddin Keykubad’ın eşi ve II. Gıyâseddin Keyhusrev’in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat) Hatun tarafından şehrin merkezinde yaptırılmış olan külli­ye cami, medrese, hamam ve türbe ile varlığı Evliya Çelebi’den öğrenilen bir imaretten meydana gelmiştir; ancak ilmî tesbitler sadece cami ve türbenin Huand Hatun’a ait olduğunu göstermektedir. Ha­mam 1929 yılından beri özel mülkiyette­dir.

Türbe
. Medreseden, eyvanın sağındaki dershanenin içinde yer alan köşe hücre­sinden kapısı basit tezyinatlı bir dehliz -merdivenle geçilen Huand Hatun”un tür­besi yine klasik Selçuklu tarzında cena­zelerin gömülü olduğu kapalı alt kat, sandukaların bulunduğu mihraplı üst kat ve kubbeyi örten külahtan oluşmaktadır: cami ile medresenin arasına ve Halûk Karamağaralı’nın tesbitine göre burada bu­lunan camiden de medreseden de daha eski tarihli bir yapının yerine mecburen portalsiz olarak inşa edilmiştir. Kaidesi de mermer mukarnaslı olan kümbetin özellikle dış yüzü süslenmiştir; müzey­yen sütunçeli pencerelerle külahın altını dolaşan Âyetü’l-kürsî yazılı kuşak dikkat çeker. Türbenin içinde yer alan üç san­dukadan Huand Hatun”unki eski bir lahit kapağından yapılmıştır; kitabesinde ta­rih bulunmamakla birlikte oğlu II. Keyhusrev’in ölmüş olduğu da belirtilmekte­dir. Diğer sandukalardan biri torunu Sel­çuk Hatun’a aittir; Horasan harç sıvalı olan üçüncü ise kitâbesizdir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski