Hüdavendigar Camii -Bursa, Keleş- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hudâvendigâr Ca­mii. I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı.

XIV. yüzyılın ikinci yarısında henüz sı­nırları fazla genişlemiş olmayan Osmanlı Beyliği’nin Marmara bölgesindeki çeşitli yerleşim yerlerinde I. Murad tarafından inşa ve vakfedilen bazı küçük camiler bu İsimle anılmaktadır. Mimarileri bakımın­dan fazla önem taşımayan veya sonraları çok değişikliğe uğradıklarından gerçek sanat hüviyetleri belirsiz olan bu yapılar­dan Osmanlılar’ın ilk devirlerine ait eser­ler olmaları dolayısıyla kısaca bahsedile­cektir.

Keleş. Uludağ’ın güney tarafında Bur­sa-Tavşanlı yolu üzerindeki bu küçük yer­leşme yerinde bulunan Hudâvendigâr Ca­mii yakın tarihlerde geçirdiği bir yangın­dan sonra yeniden yapılmıştır. Bir sanat değeri olmayan günümüzdeki cami kare­ye yakın ölçülerde (15,50 16,50 m.) üs­tü kiremit örtülü, ahşap çatılı ve tavanlıdır. Minaresi XIX. yüzyıl yapısı görünü­mündedir. Evvelce caminin yanında ev­kafından olan han da bütünüyle yıktırıl­mıştır. Hamamı ise İbadet yerinin az öte­sinde bulunmaktadır. Bu da çok ufak Öl­çülerde basit bir yapı olup kare şeklinde ve daha önce kubbeli iken şimdi çatı ile örtülü bir ılıklıkla buna açılan kubbeli iki halvet hücresinden İbarettir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski