Hurafe Nedir, Ne Demek, Kısaca Kelime Anlamı,

Mantıkî temeli olmayan anlayış ve uygulamaları, dîn adına ileri sürülüp benimsenen bâtıl inanç ve davranışları ifade eden bîr terim.

Sözlükte “bunamak” anlamına gelen haref kökünden türemiş bir isim olan hu­rafe kelimesi “akla ve gerçeğe aykırı dü­şen aldatıcı söz” demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek dışı olduğu kabul edildiği halde hoşa giden nakil ve rivayet­lere de hurafe denilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski