Hûş Der Dem Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Hûş der-dem. Nakşibendiyye tarikatında sâlikin aldığı her nefeste gafletten uzak olması, Hakk’ı unutmaması anlamında kullanılan bir tabir. (bk. Hacegan)

Daha yeni Daha eski