İlyas Bey Mescidi -Manisa- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İlyas Bey Mescidi. Manisa’da Saruhanoğulları dönemine ait mescid.

Manisa’da Beylikler dönemine ait kitâbeli en eski yapı olan İlyas Bey Mescidi, son cemaat yerinin dış tarafındaki iki ke­merin ortasında yer alan mermere işlen­miş üç satırlık kitabesinde verilen bilgiye göre 764 yılı Cemâziyelevveli başlarında [Şubat 1363 ortalan] Hacı İiyas b. Mehmed tarafından yaptırılmıştır.

Harim kısmı kare planlı ve 7,05 x 7,05 m. boyutlarındadır. Bu bölümün üzerini yüksek kasnaklı bir kubbe örtmekte, kub­beye geçişleri tromplar sağlamaktadır. Mihrabı basit bir niş şeklindedir. Oldukça masif bir yapı olan İlyas Bey Mescidi’nin harim kısmı, doğu ve batı duvarlarına açılmış olan yuvarlak kemerli iki küçük pencereden yeterli ışık alamadığı için loş­tur. Zeminine dikdörtgen şeklinde tuğ­lalar döşenmiştir. Üzeri iki küçük kubbe ile örtülü ve yanları duvarlarla kapatılmış olan son cemaat yeri dışarıya yuvarlak iki kemerle açılmaktadır. Bu kemerler iki yanda duvara, ortada ise bodur gövdeli kalın bir sütuna oturmaktadır. Sütun ve üzerindeki akantus (kenger) yapraklı baş­lık Bizans dönemine aittir. Son cemaat yeri duvarının ortasında küçük bir mihrap nişi bulunmakta olup kapı asimetrik bir şekilde doğu kenarına alınmıştır. Bu dik­dörtgen planlı mekânın tabanı ise altı­gen şeklinde tuğlalarla döşenmiştir.

Kesme taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş olan İlyas Bey Mescidi’nde süsle­meye rastlanmaz. Cepheler, kubbe eteği ve çatı seviyesinde tuğladan üç sıra kirpi saçakla hareketlendirilmeye çalışılmıştır. Binanın üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Yapının son cemaat yerine doğudan biti­şik durumda küçük bir çeşme bulunmak­tadır. Mimari tasarımı minaresiz biçimde yapılmış olan İlyas Bey Mescidi, tek kub­beli harimi ve son cemaat yeri düzenle­mesiyle klasik mescid mimarisinin önemli bir örneğini teşkil etmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski