İsa'ya İhanet Eden Havari Kimdir, -İncil ve Kuran'a Göre- Hakkında Bilgi

Yahuda İskariyot İnciller’e göre havari­lerin on ikincisidir ve Hz. İsâ’ya ihanet ederek onu 30 gümüş karşılığında yahudilere yakalatmış, ancak daha sonra yap­tığına pişman olup intihar etmiştir (Mat­ta, 26/14-16; 27/3-5). Yahuda İskariyot’tan boşalan yere diğerleri tarafından ku­ra sonucu Mattias seçilmiştir (Resulle­rin İşleri, 1/23-26).

Hıristiyan inancına göre on iki havari­den biri olan Yahuda İskariyot, Hz. İsâ ve diğer havarilerle birlikte yediği son ak­şam yemeğinden sonra İsâ’ya ihanet ederek bulunduğu yeri haber vermiş ve onu yahudilere yakalatmıştır. Böylece İsâ haçta can vermiştir. Kur’an’a göre ise Allah’ın kudretiyle bir kişi (Yahuda İska­riyot ?) onlara İsâ gibi gösterilmiş, onlar da İsâ zannederek bu kişiyi haça germiş­ler; Allah, haça germe işlemi gerçekleş­meden önce İsâ’yı kendi nezdine kaldırmıştır (Nisâ 4/158}, Böylece onlar İsâ’­yı ne öldürmüşler ne de asmışlardır; fa­kat öldürdükleri onlara İsâ gibi gösteril­miştir (Nisâ 4/157).

Bir rivayete göre de Hz. İsâ havârileriyle birlikte bir evde iken ev kuşatılır. Evi kuşatanlar içeri girdiklerinde havarilerin hepsi Hz. İsâ’nın suretine büründürülür. Onlar, “Bize sihir yaptınız, ya İsâ’yı gös­terirsiniz ya da hepinizi öldürürüz” de­yince İsâ, “Bugün sizden kim cennet kar­şılığı canını verir?” diye sorar. İçlerinden biri kabul eder ve evi kuşatanların yanı­na giderek İsâ olduğunu söyler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski