Kanonik İncil Nedir, Ne Demek, Hangileridir, Hakkında Bilgi

Kanonik İnciller. Hıristiyanlık, İncil adı verilen çok sayıdaki kitap arasından sade­ce dördünü muteber addederek “ilham edilmiş kitaplar” listesine (canon) dahil et­miş, diğerlerini ise apokrif sayarak red­detmiştir. Kilise bu dört İncil’in Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından ya­zıldığını kabul etmektedir. Ancak bunla­rın söz konusu İnciller’in gerçek yazarları oldukları hususu tartışmalıdır. Diğer ta­raftan İnciller’in başına konan bu şahıs isimlerinin orijinal olmadığı, zira eski dö­nemlerde ve özellikle Şarklılar’da kendi isimlerini eserlerinin başlığı olarak koyma âdetinin bulunmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte İnciller’in bu adlan II. yüzyılın ilkyansına kadar çıkmaktadır ve erken dönemlerden itibaren yaygınlık ka­zanmıştır. Bu kişiler İnciller’i bizzat yazmasalar da bilgi kaynağı kendileridir.

  • İncil Tarihi, Kime Gönderildi, Yazarları, Toplanması, Kaynakları, Hakkında Bilgi
  • İncilin Tahrifi Nedir, Süreci, Hakkında Bilgi
  • İncil ve Kuran Arasındaki Farklar, Benzerlikler, Hakkında Bilgi
  • İncilde Çelişkiler Nedir, Hakkında Bilgi
  • Yuhanna İncili Nedir, Tarihi, Yazarı, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Luka İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Markos İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Matta İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi
Daha yeni Daha eski