Kayseri Adı/İsmi Nereden Gelmektedir, Geldi, Gelmiştir, Hakkında Kısa Bilgi

Kayseri şehri, Erciyes dağının kuzey etekleriyle kuze­yindeki ovanın temas sahasında içkale ve surlar çekirdek olmak üzere kurulmuş­tur. Doğu-batı ve kuzey-güney ticaret yolları, orta kol ordu ve menzil güzergâhı üzerinde yer alan şehir antik dönemde Mazaka, Roma zamanında Caesarea, İs­lâm fethinden ve Türkler’in idaresine gir­dikten sonra Kaysâriye, Kayseriye imlâ­sıyla ve nihayet Cumhuriyet döneminde Kayseri şeklinde yazılmaya başlanmıştır. Selçuklular ve bazı beylikler döneminde merkez olduğundan şehre ayrıca Ortaçağ geleneğine göre “dârülmülk” ve sefere çıkış merkezi olduğundan “dârülfeth” un­vanları verilmiştir.

 

Daha yeni Daha eski