Kayseri Etnografya Müzesi Hakkında Bilgi, Nerede, Tarihçesi, Özellikleri,

Kayseri Etnografya Müzesi. Huand Hatun Medresesi’nde hizmet veren müze.

1900’lerin başında Müze-i Hümâyun (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) Müdürü Os­man Hamdi Bey’in genelgesiyle Kayseri Lisesi’nde önceleri gazeteci Ahmed Na­zif Bey’in, Cumhuriyet döneminin başla­rında Nuh Mehmed Turan’ın sorumlu­luğunda toplanan tarihî eserler, 1930’da Huand Hatun Medresesi’ne nakledilerek halkın ziyaretine açıldı. 1969 yılına kadar Kayseri Müzesi Müdürlüğü adı altında hizmet veren müze o yıl iki kısma ayrıldı ve arkeolojik eserler Gültepe’de inşa edi­len modern binaya taşınarak medre­sede yalnız etnografik eserler bırakıldı.

Bir süre kapalı kaldıktan sonra teşhir düzeni tamamlanarak 6 Mart 1983 tari­hinde açılışı yapılan Kayseri Etnografya Müzesi’nde altı seksiyon bulunmakta ve sergileme ana eyvan İle yanlarındaki bü­yük odalarda ve revakların arkasında yer alan on altı odada yapılmaktadır. Girişin sağındaki ilk odada kronolojik sırayla Türk-İslâm dönemlerinin sikkeleri, reva-ka açılan küçük odalarda Kayseri çevre­sinden toplanmış çiniler, ateşli ve kesici silâhlar, ahşap malzemeler, bakır ev eşya­ları ve el yazması kitaplar, türbeye geçiş­teki büyük mekânda Kayseri sivil mimari örneklerinden alınmış ahşap parçalar ve bitişiğindeki Ferruha Alaybeyoğlu adına düzenlenmiş odada onun bağışladığı çe­şitli eserler, ana eyvan içerisinde bütün donanımıyla sergilenen Akkışla ilçesin­den getirilmiş bir toprak ev eyvanın sol yanındaki büyük kışlık ders­hanede Kayseri ve çevresinden derlenen halı-kilim Örnekleri ve revaka açılan dört odada kadın ve erkek giysileri, takılar­la süs eşyaları, el dokumaları ve işleme örnekleri teşhir edilmektedir. Sergilenen sikkeler hariç 1500 civarındaki eserin en çok ilgi çeken parçalarının başında, 1969 yılında Huand Hatun Hamamı kazı ve res­torasyon çalışmaları sırasında bulunan Selçuklu duvar çinileri gelmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski