Keh­keşan Nedir, Ne Demektir, Kelime Anlamı, Kısaca Hakkında Bilgi

Keh­keşan. Divan şiirinde ve çeşitli efsanelerde adı geçen bir yıldız kümesi, Samanyolu.

Farsça’da “saman” mânasına gelen kâh keh ile “çekenler” demek olan keşân kelimeleriyle yapılmış, “saman çeken­ler, saman taşıyanlar” anlamındaki bu isimle güneş sisteminin de içinde bulun­duğu, dünyadan çok uzakta ve merkez­den dışa doğru sayıca azalan, disk şeklin­de, bulutsuz gecelerde açıkça görülebilen yıldızlar kümesi ifade edilmiştir.

Sitede Ara