Kervan Nedir, Ne Demek, Kelime, Anlamı, Kısaca Hakkında Bilgi

Kervan. Uzak yerler arasında ticaret eşyası ve yolcu taşıyan yük hayvanı katan.

Aslı Farsça kâr-bân olan kelime “işi İdare eden” anlamına gelir; c/karavan(e) şeklinde Batı dillerine de geçmiştir. İslâm öncesi dönemlerde Araplar kervan karşı­lığında gidiş geliş ve seyahati ifade eden “ayr kökünden’îr, Türkler dearkış kelimesini kullanıyorlar­dı. Kur’an’da kervan ve kervancı anlamı­na “îr [Yûsuf 12/70,82,94] ve seyyare [Yû­suf 12/ 19] geçmektedir. Daha sonra ka­file kelimesi yaygınlaşmıştır.

Kervanlar yerine göre sadece deve, eşek, at veya katır, yerine göre de bunla­rın karışımından oluşabilirdi. Develer da­ha çok düzlük ve çöllerde, katır, eşek ve nadiren atlar ise dağlık arazilerde yük ta­şırdı. Dünyanın bazı yörelerinde daha farklı hayvanlar da kullanılmıştır. Meselâ Hindistan’da tahıl nakliyatı yapan 100-200 arabalık kervanlarda arabaların her birini on-on iki öküz çekiyordu. Dünya ta­rihinde bilinen ilk düzenli kervan işletme­ciliği, Asur ticaret kolonileri çağında(m.ö. 1900-1750) Mezopotamya’nın Asur şehriyle Anadolu’da eski Hititler’in başşehri Kaneş (Kayseri Kültepe) arasında gidip gelen Asurlu tacirler tarafından gerçek­leştirilmiştir. Eşek katarlarından oluşan bu kervanlar, güzergâh üzerinde bulunan şehir devletlerinin güvencesi altında ve gereken geçiş-konaklama ücretlerini ödeyerek Anadolu’dan altın, gümüş, ba­kır, yün ve bazı yarı mamul maddeler, Asur’dan da kalay, ağır kumaş ve çeşitli lüks eşya taşıyordu. Taşıma maliyetini he­men hemen yarıya düşüren devenin kervancılıkta yaygın olarak kullanımı milât­tan önce 1200 civarındadır.

Daha yeni Daha eski