Keşiş Nedir, Ne Demek, Kelime Anlamı, Kime Denir, Hakkında Bilgi

Keşiş. Bazı dinlerde ıssız bir yerde tek başına veya manastırda cemaat halinde münzevi hayat süren zâhidler için kullanılan terim.

Başta Hıristiyanlık ve Budizm olmak üzere birçok dinî gelenekte keşişlik önem­li bir yer tutar. Farsça’da hıristiyanların âlim, zâhid ve ileri gelen din adamlarını tanımlamak için kullanılan keşîş kelime­sinin, Süryânîce’de “pîr, şeyh, kâhin” anla­mındaki karşılığı keşşîşâ, Ârâmîce’de keşîşâdır. Arapça’da bu kelime kas ve kıssîs ile karşılanmış olup Türkçe’de Farsça kullanımı yaygınlık ka­zanmıştır. Arapça’da ayrıca nefis tezkiyesi için manastırda münzevi hayat yaşayan hıristiyan zâhidleri tanımlamak için râhib (korkan, çekinen) kelimesi de kullanılmak­tadır. Batı dille­rinde keşiş ve keşişlikle ilgili kelimeler (İng. monasticism, monk) “ıssız; yalnız yaşayan” anlamlarındaki Grekçe monos ke­limesinden türetilmiş, monasterion ve monastikos manastır keşişliğini, monakhos erkek keşişi, monastria kadın keşişi ifade etmek üzere kullanılmıştır. Budizm’­de erkek ve kadın keşişler ortak olarak keşişlik kurumunu da belirten sangha ke­limesiyle adlandırılır. Ayrıca erkek keşiş­lere upâsakas, kadın keşişlere upâsikas denir.

Daha yeni Daha eski