Kıssahan Nedir, Kelime Anlamı, Kısaca Hakkında Bilgi

Kıssahan. Eskiden halk arasında, konaklardave saraylarda kıssa, hikâyeve masal anlatan halk sanatkârlarına verilen ad.

Arapça kıssa ile Farsça hân (okuyan/ anlatan) kelimelerinden oluşan kissahan yanında bazan kıssagû (kıssa söyleyen), kıssa perdâz (kıssa düzenleyen), kıssagüzâr (kıssa ortaya koyan) gibi tabirler de kul­lanılmıştır. Kıssa ile aynı kökten türeyen kâss kelimesi ise “kıssa ve destan anla­tan” demektir. Şark-İslâm edebiyatların­da kussâs, kıssa han, nakkâl, rûzehan, perdedârî, meddah, şahnâmehan keli­meleri de aynı ya da yakın mânayı karşılamaktadır.

Daha yeni Daha eski