Kubbe Veziri Nedir, Osmanlıda Kubbe Vezirleri, Görevleri, Hakkında Bilgi

Kubbe Veziri

Dîvân-ı Hümâyun’un vezir rütbesindeki üyelerini İfade eden, kubbealti veziri olarak da geçen bir tabir.[bk. Dîvân-ı Hümâyun; Vezir]

"Kubbe Veziri", Osmanlı İmparatorluğu'nda divan-ı humayun (merkezi hükümet) bürokrasisinde önemli bir görevi ifade eder. Kelime anlamıyla "kubbe" çatı, "vezir" ise bakan anlamına gelir. Dolayısıyla "Kubbe Veziri", "çatı bakanı" olarak çevrilebilir.


Kubbe Veziri, Osmanlı hükümetinin en yüksek makamlarından biriydi ve genellikle sadrazamın sağ kolu olarak kabul edilirdi. Kubbe Veziri, sadrazamın yokluğunda veya meşgul olduğu zamanlarda hükümet işlerini yürütürdü. Ayrıca, devletin farklı departmanları arasında koordinasyonu sağlar, belirli konularda karar alır ve sadrazamın emri altında diğer devlet görevlilerini denetlerdi.

Kubbe Veziri, Osmanlı'nın son dönemlerinde bu unvanı taşıyan kişinin görev tanımı ve yetkileri zamanla değişmiştir. Ancak genel olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nda yüksek düzeyde bir devlet görevlisi ve sadrazamın en yakın danışmanı olarak kabul edilirdi.

Daha yeni Daha eski