Küfür Nedir, Ne Demek, Kelime Anlamı, Kısaca Hakkında Bilgi

Küfür. Din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek, onaylamamak anlamında bir terim.

Sözlükte “örtmek, gizlemek; nankörlük etmek” gibi mânalara gelen küfr (kefr. küfür, küfrân), terim olarak genellikle “Al­lah’tan alıp din adına tebliğ ettiği husus­larda peygamberi tasdik etmemek, ona inanmamak” diye tanımlanır. Küfrü benimse­yene “fıtrî yeteneğini köreltip örten” an­lamında kâfir denilir. “Bilmemek, yadır­gamak” mânasındaki nukr kökünden tü­retilen ve “kabul etmemek, reddetmek, hoş görmemek” anlamına gelen inkâr da küfür karşılığında kullanılmakta olup bu tavrı sergileyene münkir adı verilir. Arapça kâfir veya Farsça gebrden (ateşe tapan) alınıp Türkçe’de kullanı­lan gâvur kelimesi de inanmayanı ifade etmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara