Lübnan Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü, Hakkında Bilgi

Lübnan. Ortadoğu’da Akdeniz’e kıyısı olan ülke.

I. Fiziki ve Beşeri Coğrafya
II. Tarih
III. Kültür ve Medeniyet

Kuzeyi ve doğusu bir hilâl şeklinde Su­riye topraklarıyla kuşatılmış olan Lübnan güneyde 60 kilometrelik bir sınırla İsrail’e komşudur; batıda ise Akdeniz’e açılır. Tek meclisli ve çok partili bir rejimle yöneti­len ülkenin resmî adı el-Cumhûriyyetü’l-Lübnâniyye, yüzölçümü 10.400 km2, nü­fusu 4.376.900 (2003 tahmini), başşehri Beyrut (1.100.000), diğer önemli şehirle­ri Trablusşam (240.000), Sayda (140.000) ve Sur’dur (110.000).

  • Lübnan Tarihi, Tarihçesi -1918’den Günümüze Kadar- Hakkında Bilgi
  • Lübnan Tarihi, Tarihçesi -Osmanlı Dönemi- Hakkında Bilgi
  • Lübnan Kültür, Medeniyet, Tarihi Eserleri, Yerler, Hakkında Bilgi
  • Lübnan Tarihi, Tarihçesi -Başlangıçtan Osmanlı Fethine Dek- Hakkında Bilgi
  • Lübnan Fiziki, Beşeri Coğrafya, Etnik Yapısı, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski