Maca­ristan Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü, Önemli Şehirleri

Maca­ristan. Orta Avrupa’da ülke.

I.  Fiziki ve Beşeri Coğrafya,
II.  Tarih
III. Ülkede İslamiyet
IV. Macaristan’da İslam Araştırmaları
V.  Macaristan’da Osmanlı Sanat Eserleri

Resmî adı Magyar Köztârsasâg (Maca­ristan Cumhuriyeti) olup yüzölçümü 93.036 km2, nüfusu 10.200.000’dir (2000). Avus­turya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sır­bistan-Montenegro, Hırvatistan ve Slovenya ile çevrilidir. Başşehri 1.740.000 nüfuslu (2002) Budapest (Budapeşte), di­ğer önemli şehirleri Debrecen (207.000), Miskolc (182.000), Szeged (163.000), Györ(130.000), Nyiregyhâza (117.000), Kecskemet (107.000) ve Szekesfehervâr’dır (104.000). On dokuz idari birimden oluşan ülke 1990’dan beri çok partili bir demokrasiyle yönetilmek­tedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski