Magosa (Kıbrıs, KKTC) Önemli Tarihi Yerleri, Eserleri

Magosa’nın önemli tarihî eserleri ara­sında Othello Kulesi’nin de üzerinde bu­lunduğu tarihî surlar, fetihten sonra ona­rılarak Lala Mustafa Paşa Camii’ne dö­nüştürülen Saint Nicholas Katedrali, 1571 yılından beri Sinan Paşa Camii olarak hiz­met veren Saint Peter ve Saint Paul Kili­sesi ile Osmanlılar’ın hapishane ve kara­kol olarak kullandıkları eski Lüzinyan sa­rayı sayılabilir. Magosa’nın dışında eski Alasya şehrinin harabeleri Roma Tiyatrosu, Zeus Tapınağı ve Gymnasium gibi pek çok antik eseri içinde barındırır.

Daha yeni Daha eski