Makedonya Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü, Önemli Şehirleri, Hakkında Bilgi

Makedonya. Balkan yarımadasında bir ülke.

I.   Fiziki ve Beşeri Coğrafya
II.  Tarih
III. Edebiyat ve Mimari

Avrupa’nın güneydoğusunda kabaca elips biçiminde bir ülke olan Makedonya Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bulgaris­tan ve Yunanistan ile komşudur. Yerel resmî adı Republika Makedonija (Make­donya Cumhuriyeti), uzlaşılarak benimsen­miş adı (konvensiyonel ad) Stara Jugoslovenska Republika Makedonija Eski Yugos­lav Cumhuriyeti Makedonya-The Former Yu­goslav Republic of Macedonia olan ülkenin yüzölçümü 25.333 kmz, nü­fusu 2.046.209’dur (2001). Yerli müslüman etnik grupların itirazlarına uğrayan resmî istatistiklere göre bu nüfusun % 66,6’sı Makedon, % 22,7’si Arnavut, % 4’ü Türk, % 2,2’si Çingene, % 2,1’i Sırp ve % 2,4’ü diğer etnik gruplardır. Tek meclisli, çok partili cumhuriyetle yönetilen Makedonya’nın başşehri Üsküp [Skopje, 444.750] diğer önemli şehirleri Manastır,[Bitola, 77.712] Kumanova (64.191) Pirlepe [Prilep, 64.168] ve Kalkandelen’dir. [Tetovo, 50.376]

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski