Şeytanın Taktikleri, Özellikleri Nedir, Kurandan Ayetlerle, Hakkında Bilgi

Şeytanın Taktikleri, Özellikleri

Şeytan’ın, gâyesine ulaşmak için kullandığı taktiklerine (Hutuvâtu’ş-Şeytan) Kur’an-ı Kerim’de işâret olunmuş ve bunlardan sakınılması istenmiştir. Bu taktikleri şöylece özetlemek mümkündür:

İnsanlara yaptıklarını güzel göstermek (Hicr 15/39; Ankebut 29/38; Neml 27/24) sonu gelmez kuruntular kurdurtmak (İsrâ 4/119, 121); yaratılışı  değiştirmek (İsrâ 4/119); kötülük ve fuhşiyâtı teşvik etmek (Âli İmran 2/169); münakaşa düşmanlık ve kin aşılamak, ihtilaf çıkarmak (Mâide 5/91); fakirlik korkusu salmak (Bakara 2/268); yalan söylemek, yalan yere yemin etmek (A’râf  7/20-21), Kâfirler, şehvetlerine düşkün olanlar, sapık önderler ve nefs şeytanın yardımcıları arasında yer almaktadır.

Şeytan insan üzerindeki tesirini, hilekarlığına ve yardımcılarına borçludur. Bu yüzden de şeytanın adam ve adımlarına dikkat edilmesi, aldanılmaması ısrarla tenbih edilmiştir. Bu ilâhî tenbih ve ikazlardan biri şöyledir:

“Ey inananlar, hepiniz birlikte, topyekun İslâm’a girin, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık düşmandır, size açık açık deliller geldikten sonra yine (doğru yoldan) kayacak olursanız, bilin ki Allah daima aziz ve hakimdir. “(Bakara 2/208-209),

Korunma

Şeytan; bütün dinlerin, zarar ve düşmanlığına, insanların dikkatini çektikleri sapık ve saptırıcıdır. O’nun şerrinden daima  “Allaha sığınmak” (İstiaze) gerekmektedir.

“Kovulmuş şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırız.”

Sitede Ara