Mest / Mes Nedir, Neden Yapılır, Giyilir, Hakkında Bilgi

Mest. Ev içinde ve üzerine başka bir ayakkabı geçirmek suretiyle dışarıda giyilen bir ayakkabı türü.

Halk arasında mes olarak da söylenen mest, Arapça’da “sıvazlama” anlamına gelen mesh kelimesinin Türkçe’deki şek­lidir. Osmanlı giyim kuşam tabirleri ara­sında çedik adıyla da anılan bu ayakkabı çeşidine mest denilmesinin sebebi, bir şer’i kolaylık olmak üzere abdest alıp gi­yildikten sonra abdesti bozan ilk durum­dan itibaren bir gün süreyle (seferî halde üç gün) abdest alırken ayakların yıkanma­yarak sadece bu ayakkabının ıslak elle sıvazlanmasının yeterli sayilmasıdır.(bk. Mesh) Bundan dolayı mest, fıkıh kaide­leri çerçevesinde aşık kemiklerini örtecek ve ayaktan kolaylıkla çıkmayacak biçim­de yapılmaktadır. Tabanı ince köseleden olanlar da bulunmakla beraber mestin en yaygın türü tabanı dahil tamamı sahti­yan, meşin veya nubuk gibi yumuşak deri cinslerinden yapılanlardır; çünkü mestin namaz kılma sırasında kolaylıkla eğilip bükülmesi gerekmektedir. Eski mestler, genellikle sarı sahtiyandan ve profilden biçilmiş iki parçanın boydan boya dikil­mesiyle elde edilen, dolayısıyla tabanının ortasından dikiş geçen ucu sivri, boğazı dar, koncu geniş ve önü giymede kolaylık sağlamak üzere dil gibi uzunca bırakılmış bir modeldedir. Üzerine giyilen pabuç ise genellikle aynı renk deriden, tabanı köse­le, arkası üstüne basılarak veya gerekti­ğinde kaldırılıp topuğa geçirilerek giyile­bilen yemeni tarzında yapılmıştır. Çedik-pabuç denilen bu ayakkabı türü sonraları mest-pabuç ve daha sonra da mest-las-tik çiftine dönüşmüştür. Bugün genellikle bir yanından fermuarlı veya nadiren iki yanından lastikli ve içi müffonlu yahut müflonsuz (çorap mest) yapılan mestle­rin yine aynı deriden kesilmiş yumuşak bir tabanı bulunmaktadır. Mestin üzerine deri pabuç yerine “kara lastik” denilen, üstü ayak tarağının yan hizasından itiba­ren hilâl şeklinde açık, pres kalıpla imal edilen lastik ayakkabı veya kundura ya­hut bot giyilmektedir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski