Mimari Nedir, Kısaca, Kelimesinin Sözlük Anlamı, Hakkında Bilgi

Mi’mârî kelimesi “uzun ömürlü olmak, Ömrünü uzatmak; (bir ev) meskûn ve ba­yındır olmak, (evi) meskûn ve bayındır ha­le getirmek” anlamlarındaki amr (umr) masdarından türetilmiştir. Aynı kökten gelen ma’mûr, imâre ve umrân da Arap­ça’da genellikle harâb kelimesinin zıttı olarak kullanılmakta ve bayındır olma veya bayındır kılmayı ifade etmektedir. Ay­rıca “mesken ve bina” anlamı da taşıyan bu kelimeler söz konusu yapıların oturulabilir, kalıcı ve bayındır niteliklerini be­lirtmektedir.

mimari Ar. mi¤m¥r³

a. (mi:ma:ri:) 1. Mimarlık: “Mimaride cılız eserler vücuda geliyordu.” –B. Felek. 2. Yapı: “Marcel Proust’un bir Mikel Angelo hummasıyla meydana koyduğu o heybetli roman mimarisi karşısında gene böyle bir fütura kapılarak sindiğimi, ezildiğimi hissetmekteyim.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. sf. Mimarlıkla ilgili, mimarlığa ilişkin.

Güncel Türkçe Sözlük

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski