Mizah Nedir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Mizah. Edebiyatta düşünceleri espri ve nükteyle süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşidi.

Aslı, “şaka ve latife yapmak” anlamın­daki mezh kökünden masdar ismi olan müzâhtır. Kelime Kur’an’da geçmemek­le beraber hadislerde mezh kökünden çe­şitli türevler bulunduğu gibi bir hadiste “düâbe”nin mizah anlamına geldiği belirtil­miştir. Edebî eserlerde “cidd”in ağır başlılık karşıtı olarak daha çok hezl, bazan da mezh kullanılmıştır.

Mizah, düşünceleri şaka ve nüktelerle süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşidi ol­makla birlikte zaman içinde daha ağır türleri de içine alan bir terim haline gel­miştir. Mizahta temel hedef güldürme ise de çok defa güldürmenin altında fert ve toplumdaki aksaklıkları, çirkinlikleri eleştirme ve iğneleme, düzeltme amaçları da gizlidir. Kin ve intikam duygusun­dan kaynaklanmayan mizahta küçük dü­şürme amacı yoktur; daha ağır şekilleri olan istihzada ise hedef, üstü örtülü ve iğneleyici alaydır. Mizah halk zekâsının ürettiği bir savunma aracı olup gülünç hikâye ve fıkraların en az saldırgan olan biçimine dayanır. Mizahın özü şaka saye­sinde duygu patlamasının önüne geç­mektir. Gerçeklerin sebep olduğu acılara boyun eğmeyen mizah, cemaat kimliğini dile getirme biçimlerinden biri olduğu gibi zulme dayanan yönetimlere karşı aşağı tabakalardan gelen bir direniş biçi­midir. Mi­zahın kaynağı, ifadenin katı sınırlarının kelime oyunu ve sözlü şaka türleriyle aşıl­masından doğan komikliktir.

  • Mizah Nedir -Arap Edebiyatında-
  • Mizah Nedir -İran, Fars Edebiyatında-
  • Mizah Nedir -Türk Edebiyatında-
  • Mizah Nedir -Türk Halk Edebiyatında-
  • Mizah Nedir -Yeni Türk Edebiyatında-

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski