Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü, Hakkında Bilgi

Afganis­tan. Asya kıtasında denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi.

XVIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren Afgan kavminin idarî bakımdan ağırlık kazanmasıyla siyasî birlik haline geldi. Kuzeyinde Sovyetler Birliği’nin Türkme­nistan. Özbekistan ve Tacikistan cum­huriyetleri, doğusunda Çin .Türkistanı’-nın küçük bir kısmı ve Pakistan, batı­sında İran bulunmakta, güneyini tama­men Pakistan sınırlandırmaktadır. Yü­zölçümü 652.225 km2, nüfusu yaklaşık olarak 20.500.000’dir (Sovyetler Birliği­nin müdahalesinden sonra nüfusun üç milyonu iran’a, iki milyonu da Pakistan’a sığınmıştır). Başşehri Kabil’dir. Afganis­tan yirmi yedi idari bölgeye ayrılmış­tır. Bunlar arasında en önemlileri Ka­bil, Kandehar, Herat. Hezâristan, Sîstan, Nûristan (Kâfiristan), Vahan, Bedahşan ve Türkistan idarî bölgeleridir. En önemli şehirleri, Kabil (1.373.572;1984), Kandehar (277.508; 1984), Herat (140.323; 1984), Pencap, Bedahşan. Belh. Mezârışerif ve Devletâbâd’dır.

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski