Abası Kırk Yamalı Ne Demek, Kısaca Anlamı

Abası Kırk Yamalı1) Çok fakir.

2) Çalışmalarda ve düşüncelerinde tutarsız olanlar için söylenir.

Ayrıca: "Abası kırk yamalı" deyimi, Türkçede genellikle bir şeyin çok yıpranmış, çok eski ve artık kullanılamaz durumda olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu deyimde "aba" eski Türk giysisi olan kalın kumaştan yapılan bir ceket ya da pelerin anlamına gelirken, "kırk yamalı" ise bu giysinin çok eski olduğunu ve üzerinde pek çok yama bulunduğunu ifade eder. Dolayısıyla "abaşı kırk yamalı" ifadesi, bir eşyanın ya da giysinin artık işlevini yitirmiş, kullanılamaz hale gelmiş olduğunu ima eder. Bu deyim genellikle nesnelerin ya da eşyaların fiziksel durumunu tanımlamak için kullanılırken, zaman zaman kişilerin yaşlılığını ya da yıpranmışlık durumunu da ifade etmek için kullanılabilir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski