Edward Titchener Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Edward Bradford Titchener (1867–1927), İngiliz kökenli Amerikalı bir psikologdur ve özellikle yapısalcılık ekolüyle tanınır. Yapısalcılık, bilinci temel bileşenlerine ayırarak incelemeyi amaçlayan bir psikoloji akımıdır. Titchener, bu akımın başlıca savunucularından biri olarak bilinir ve çalışmalarında introspeksiyon yöntemini kullanarak zihinsel süreçlerin yapılarını analiz etmeye çalışmıştır.

Titchener'ın hayatı ve kariyeri hakkında özet bilgiler:


Eğitim ve Erken Kariyer
: Titchener, İngiltere'de doğdu ve Oxford Üniversitesi'nde eğitim aldı. Daha sonra Almanya'ya giderek Wilhelm Wundt ile çalıştı. Wundt'un laboratuvarında edindiği deneyimleri Amerika'ya taşıyarak, Cornell Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kurdu.

Yapısalcılık: Titchener, Wundt'un çalışmalarından esinlenerek yapısalcılık ekolünü geliştirdi. Bu akım, bilincin temel bileşenlerini (duyumlar, algılar, hisler gibi) tanımlamayı ve bu bileşenlerin nasıl birleşerek karmaşık zihinsel süreçleri oluşturduğunu açıklamayı hedefler.

İntrospeksiyon: Titchener, yapısalcılığı araştırmak için introspeksiyon yöntemini kullandı. Bu yöntemde, katılımcılar kendi bilinçli deneyimlerini dikkatlice gözlemler ve raporlarlar. Ancak, introspeksiyonun bilimsel güvenilirliği zamanla sorgulanmaya başlanmıştır.

Eserleri: Titchener, birçok kitap ve makale yazmıştır. En bilinen eserlerinden biri "Psychology: An Introductory Manual" adlı kitabıdır. Ayrıca, Titchener'ın terimleri ve kavramları tanımladığı "Experimental Psychology: A Manual of Laboratory Practice" adlı önemli bir eseri daha vardır.

Mirası: Titchener'ın yapısalcılık yaklaşımı, daha sonra gelişen davranışçılık ve işlevselcilik gibi psikolojik ekoller tarafından eleştirilmiş ve yerini bu yeni yaklaşımlara bırakmıştır. Ancak, Titchener'ın psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişimine katkıları önemli görülmektedir.

Titchener'ın çalışmaları, modern psikolojinin temellerinin atılmasında önemli bir rol oynamış ve psikolojik araştırmaların laboratuvar ortamında sistematik olarak yürütülmesine katkıda bulunmuştur.

Hayatı

İngiliz, psikolog. Psikolojinin ABD’de deneysel bir bilim olarak yerleşmesine katkıda bulunmuştur.

Edward Bradford Titchener 11 Ocak 1867’de Londra yakınlarındaki Chichester’de doğdu, 3 Ağustos 1927’de New York Eyaleti’nde Ithaca’da öldü. 1885’te girdiği Oxford Üniversitesi Brasenose Colle-ge’da önce klasik diller edebiyatı, sonra biyoloji öğrenimine başlayan Titchener, sonunda psikoloji öğreniminde karar kıldı. Psikolojiyi insan zihnini konu alan deneysel bir bilim olarak gören W.Wundt’ un görüşlerinden etkilenince 1890 sonunda Wundt’un laboratuvarmda çalışmak üzere Leipzig’e gitti. Burada yaptığı araştırmalar sonunda 1892’de doktorasını alan Titchener, o sıralarda İngiltere’de psikoloji henüz ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmediğinden, aynı yıl ABD’ye gitti ve öğretim görevlisi olduğu Cornell Üniversitesi’nde bir psikoloji laboratuvarı kurdu. 1895’te henüz 28 yaşındayken psikoloji profesörü oldu, 1910’da Clark Üniversitesi Psikoloji Bölümü başkanlığına getiridi. 1895-1925 arasında American Journal of Psychology’nin yayınım yönetti, 1904’te Deneysel Psikologlar Demeği’ni kurdu.

Titchener psikolojinin uygulanan değil olup bitenleri betimleyip açıklamaya çalışan, içe bakış (in-trospection) yönteminden yararlanan bir bilim dalı olması gerektiğini savundu. Psikolojinin alanına giren tek konunun bilinç olduğunu ileri sürüp bilim yaşamı boyunca normal, yetişkin insan zihnini araştırmalarına konu edindi. Psikolojiyi deneysel ve sistematik bir bilim dalı olarak gören Titchener bu alanda çalışacak ve öğrenim yapacaklar için yazdığı Experimental Psychology (“Deneysel Psikoloji”) adlı dört ciltlik el kitabında laboratuvar çalışmasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Yaşamı süresince kendini bir psikoloji okuluna bağlı görmeyen Titchener’in görüşleri davranışçı ve işlevselci okullara karşı olanlar tarafından dayanak noktası olarak kullanılmış, bu nedenle de Titchener Yapısalcı Psikoloji Okulu’nun temsilcisi olarak görülmüştür. Geştalt psikolojisinin ABD’de önem kazanmaya başlamasıyla birlikte’ etkisi giderek azalmıştır.

Daha yeni Daha eski