Şeyh Vefa Kimdir, Hayatı, -Vefaiye Tarikatı Kurucusu- Hakkında Bilgi

VEFA (1303-1364)

Arap, mutasavvıf. Vefaiye tarikatının kurucusudur, anışla tapınmayı uzlaştırmayı amaçlamıştır.
yerde öğrenim gördükten sonra tasavvufa ilgi duydu. Şazeliye tarikatına girdi. Düşüncelerini yaymak için Bingazi’ye yerleşti, kurduğu tekkede toplananlara tarikatın ilkelerini açıklamaya başladı, ünü geniş bir alana yayıldı. Kendi adından kaynaklanan ve Vefaiye diye anılan bu tarikat Şazeliye’nin (Şazelilik) bir kolu olup Sünni inançlara dayanır.

Şazelilik’in bütün inançlarını benimseyen Vefa’ya göre ibadet Kuran ve Hadis’e dayalı, yasal bir görev biçimidir. Buna daha duyarlı bir içerik kazandırmak gerekir. Bu da anış (zikr) ile sağlanabilir. Bu nedenle anışla ibadet birleştirilmelidir. Anış Tanrı adlarını sevgiyle, coşkuyla anmak, kendini Tanrı’ya vermektir. İnsan anışla gönlünü arındırır, olgunlaşır, derin bir sevgiyle tanrısal varlığı içinde sezer, onunla aydınlanır.

Tasavvuf konularını işleyen şiirlerinde Tanrı’ya varmanın sevgiyle, kendinden geçişle gerçekleşeceğini ileri süren Vefa, amşın yüksek sesle yapılmasını uygun görmüş, bu nedenle Şazelilik’in bütün ilkelerini, kurduğu tarikatta, geçerli saymıştır. Vefaiye tarikatı, Şazelilik’le birlikte, Osmanlı ülkesinde de yayılmış, Sünni inançların egemen olduğu yörelerde tekkeler açılmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara