Tirmizi Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TİRMİZÎ (821-892)

Arap Hadis bilgini. Altı Hadis kitabından birinin düzenleyicisi olmakla ünlüdür.

Ebu İsa Muhammed b.İsa el-Tirmizî Mekke’de doğdu, Tirmiz’de (bugün Özbekistan SSC’de) öldü. Önce Mekke’de, sonra Bağdat’ta öğrenim gördü. Genç yaşında Hadis konusuyla ilgilenmeye başladı, bu alanda çalışanlarla yakın ilişkiler kurarak Arabistan, Suriye ve Irak bölgelerinde uzun süren gezilere çıktı.

Tirmizî’nin önemi topladığı Hadisler dolayısıyladır. Hadis toplamada, kendi dinlediği kimseden başlayarak, Peygamber’in yaşadığı döneme değin gitmeyi, Hadis söyleyenlerin adlarını, soykütüklerini saptamayı çalışma yöntemi olarak benimsemiştir. Güvenilir Hadis bilginlerinden olması nedeniyle, Camı (“Toplayan”) adı verilen kitabı, Kiitüb-i Sitte (Altı Kitap) arasında yer almıştır. Tirmizî’nin yapıtı, Hadis konusunda çalışanlar, özellikle karşılaştırmalı inceleme yöntemini benimseyenler için başvurulan önemli bir kaynaktır.

Cami, din temeline dayanan medrese öğreniminde, ders kitabı olarak, kullanılır. Birçok açıklama ve yorumları olan bu yapıttan tefsir, fıkıh, kelâm gibi konularla ilgili sorunlar çıkarılıp işlenmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): el-Camî, yazma, (“Toplayan”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara