Ziya Somar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SOMAR, Ziya (1906-1978)

Türk, felsefeci. Batı felsefesinin Türkiye’de tanıtılmasına öncülük edenlerdendir.

Yanya’da doğdu, 26 Kasım 1978’de İstanbul’da öldü. Ortaöğrenimini Bursa ve Konya liselerinde, yükseköğrenimini 1929’da İstanbul Darülfunun Felsefe Şubesi’nde bitirdi. 1930’da lise felsefe öğretmeni olarak görevlendirildi. 1948’de “Türk Felsefe Düşüncesinde İdealist Akım ve Mehmed İzzet” adlı çalışmasıyla felsefe doktoru sanım aldı. Değişik liselerde felsefe, ahlak ve sosyoloji okuttu. 1963-1965 döneminde Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ziya Somar değişik dergi ve gazetelerde felsefe, ahlak, sosyoloji konularındaki yazılarıyla Batı felsefesinin Türkiye’de tanınmasına katkıda bulundu. Bergson, Reichenbach gibi filozofların yapıtlarını çevirdi. Toplumda, eğitimde felsefenin önemini vurgulayan incelemeler yayımladı.

• YAPITLAR (başlıca): Yakın Çağların Fikir ve Edebiyat Tarihimizde İzmir, 1944; Bir Şehrin ve Bir Adamın Tarihi, Tevfik Nevzat, 1948; Dünya’da ve Bizde Anarşi, Anarşizm, 1970.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara