Chaim Perelman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PERELMAN, Chaim (1912 – 22 January 1984, Brüksel)

Polonyalı filozof. Mantıkta kanıtların yapısı konusundaki araştırmalarıyla tanınır.

20 Mayıs 1912’de Varşova’da doğdu. Aynı kentte öğrenim gördükten sonra Brüksel Üniversitesi’nde mantık, hukuk felsefesi ve ahlak okudu. 1940’tan sonra bu üniversitede mantık profesörü olarak görev aldı.

Perelman’ın çalışmaları kanıtların yapısına dayanan bir mantık oluşturmayı amaçlar. Ancak, o, kanıtlan karşıolum durumlarına göre, kesin çizgilerle birbirinden ayıran bir dizide toplamaz. Bu nedenle, mantıkta alışılageldiği biçimde durum ve anlam, olgu ve yorum, öncüller ve kanıt gibi değişik öbekler altında toplamaz, hepsinde bir bütünleşmenin bulunduğunu vurgular. Theorie de l’argumentation (“Kanıtlama Kuramı”) adlı yapıtında yeni bir kanıtlama yöntemini geliştirmeye çalışır, Rhetorique et philosophie’de (“Retorik ve Felsefe”) bu iki öğreti arasındaki bağlantıyı, gelişimi açıklar.

Perelman ayrıca hukuk, ahlak, felsefe ve kanıtlama sorununu inceleyerek kültür tarihindeki yerlerini gösterir. Özellikle hukuk düşüncesinin doğuş ve gelişimini bir felsefe konusu olarak sergiler.

•    YAPITLAR (başlıca): De la justice, 1945, (“Hukuk Üstüne”); Rhetoriaue et philosophie, 1952, (“Retorik ve Felsefe”); Cours de logique, 1968, 10. basım, (“Mantık Öğretimi”); Traite de l’argumentation, 1958, (“Kanıtlama Üstüne Çalışma”); The Iaea of Justice and the Problem of Argument, 1963, (“Hukuk Kavramı ve Kanıt Sorunu”); Theorie de l’argumentation, 1963, (“Kanıtlama Kuramı”); Logique juristique, 1976, (“Hukuk Mantığı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara