Gomez Pereira Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PEREIRA, Gomez (1500 – ?)

İspanyol, filozof ve bilgin. Hayvanların doğal bir güdüyle devindiğini, onlarda tinsel bir gücün bulunmadığını ileri sürerek Descartes’ın görüşlerine öncülük etmiştir,

Medine del Campo’da doğduğu sanılmaktadır. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Salamanca Üniversitesi’nde felsefe ve tıp öğrenimi gördü, Ispanya’nın değişik illerinde hekim olarak çalıştı. Kral II.Felipe’nin çağrısı üzerine, Prens Don Carlos’u sağlığa kavuşturmak için saraya girdi, çağının en başarılı hekimi olarak ünlendi.

Pereira’nın felsefesinde odak konu insandır. Ona göre insan usu, tini ve onlarla sağladığı başarılar nedeniyle, öteki canlıların hiçbirine benzemez. Biri tin, öteki gövde gibi iki ayrı tözden oluşan insanın tinsel yanı ölümsüz, gövdesel varlığı ölümlüdür. Hayvan ise doğal güdülerle devinen bir “makine” gibidir, onda tinsel bir yeti yoktur. Pereira için üzerinde durulması gereken üç önemli konu vardır. Bunlar da bilimin özgürlüğü, gerçeğe ulaşmanın yöntemi ve hayvanın tinidir. Ancak hayvanın tini bir doğal güdü niteliğindedir. O, hayvanı bir “makine” saymakla Descartes’ın bu konudaki düşüncelerine öncülük etmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Opus physis, medicis ac theologis utile et necessarium, (ö.s.), 1749, (“Fizik , Tıp ve Tannbiiim’in Yararı, Gerekliliği Konusunda Yapıt”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara