Klaus Oehler Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

OEHLER, Klaus (1928)

Alman, filozof. Avrupa Pragmacılığı’nın kaynağını araştıran çalışmalarıyla tanınır.

31 Ağustos 1928’de Solingen’da doğdu. Ortaöğrenimini doğduğu kentte bitirdikten sonra Hamburg Üniversitesi’nde felsefe okudu, 1950’den sonra bu üniversitede felsefe profesörü olarak göreve başladı. Bir süre çağdaş Avrupa felsefesinin temel sorunları üzerinde durdu, özellikle Pragmacılık’ın tarihsel gelişimine yönelik çalışmalara girişti.

Oehler’in temel düşüncesi, çağdaş felsefenin ışığında, Pragmacılık’ı yeniden kurmaktır. Ona göre Amerikan Pragmacılığı İlk Çağ felsefesinden kaynaklanan bir geleneğin gelişim çizgisi üzerindedir. Önemli olan bu felsefeyi açıklayacak yöntemi bulmaktır. Oehler, bu düşünceyle, göstergebilimi (semi-otik) bilimlerin mantığı, gösterge kavramını da felsefenin temel kategorisi olarak nitelemiştir.

•   YAPITLAR (başlıca): Noetisches unddianoethischesDenken, 1962, (“Noetik ve Diyanoetik Düşünce”); Antike Philosophie, 1969, (“Antik Felsefe”); Zur Logik einer Universalpragmatik, 1976, (“Evrensel Bir Fragmanın Mantığı Üstüne”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara